Yatırımcı Vizesi EB5

Herkesin Amerika Birleşik Devletleri’ne, özellikle de Florida’ya ve ozellikle miamiye yerleşmek istediğini söyleyen bir yakını, müşterisi, arkadaşı ya da akrabası vardır.

Amerika Birleşik Devletleri, Daimi Oturma İzni için hızlı bir yol sunuyor. Oturma İzni onayı için yıllarca beklemenize gerek yok.

Sıkça Sorulan Sorular
EB-5 vizesi programı ne zaman ve kimler için oluşturuldu?
EB-5 vize programı, 1990 yılında Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) bölüm 203(b) (5)
kapsamında oluşturulmuştur. Program, ABD vatandaşı olmayan nitelikli bireylerin Amerikan
ekonomisine yatırım yapmalarına dayalı olarak daimi oturma izni elde etmelerine imkân sağlamaktadır.
Yılda kaç tane EB-5 vizesi verilebiliyor?
Her yıl, yabancı uyruklu ve vasıflı kişilere yönelik olarak 10.000 EB-5 vizesi verilmektedir.
EB-5 vizesinin L-1 vizesinden (yönetici transferi) arasındaki fark nedir?
EB-5 vizesi ile Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi olarak ikamet etmek üzere bir Yeşil Kart
alabilirsiniz. 5 yıl sonra yatırımcılar ve aileleri, tüm göçmenlik şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla,
ABD Vatandaşlığı alabilir. L-1 gibi diğer vizeler daimi ikamet imkânını hiç bir zaman sunmaz; zaman
kısıtlamaları vardır, yenilenmeleri gerekir ve USCIS veya Dışişleri Bakanlığı’na ek başvurular
yapılmasını gerektirir.
Kimler EB-5 vizesi alabilir?
Amerikan ekonomisine gerekli miktarda yatırım yapabileceğini kanıtlayan, sermayesinin yasal yollardan
kazanılmış olduğunu belgeleyen ve genel uygunluk şartlarını (cezai, tıbbi gibi) karşılayan herkes
başvurabilir. Yatırımcının eşi ve (21 yaş altı) küçük çocukları da bu haktan yararlanabilir. Küçük
çocukların yaşı, I-526 başvurusunun yapıldığı tarihte ”dondurulur”, örneğin, 20 yaşındaki bir çocuğun
süreç boyunca “yaş sınırını doldurma” tehlikesi yoktur.
Gereken en az yatırım tutarı nedir?
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından onaylanmış
ve bir Hedef İstihdam Alanı (Targeted Employment Area – TEA) içerisinde yer alan bölgesel merkez
projesidir. Bu nedenle yatırım miktarı yalnızca 500.000 ABD Doları’dır.
Başvurumun ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından reddedilmesi halinde yaptığım
yatırım iade edilecek mi?
Evet. I-526 başvurunuzun reddedilmesi halinde, yapmış olduğunuz yatırım idari giderler düşülerek size
eksiksiz iade edilir.
“Yeşil Kart” ne kadar süreyle geçerli?
Yatırımcıya ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 2 yıllık şartlı bir Yeşil Kart verilir. İki yıllık sürenin
sona ermesi ile birlikte, yatırımın yapıldığını ve bu yatırım sonucunda on istihdam imkânının yaratılmış
olduğunu teyit eden bir dilekçe ile USCIS’ye başvurulur. Yeşil Kart onaylandığında kalıcı olarak geçerli
sayılır ve başka bir işlem gerekmez.
Eğer başvuru sahibi hâlihazırda başka bir vize ile ABD’de ise EB-5 vizesi veya daimi oturma izni almak
için anavatanına dönmesi gerekmeyebilir.

Amerikada Danismanlik; Florida Miami de ve Türkiye İzmir’de kurulmuş bir şirket olup Türk yatırımcılarına yatırımları karşılığı Amerika’da oturma ve vatandaşlık hakkı elde etmelerini sağlayan bir aracı kurumdur.

EB-5 Yatırımcı Göçmenlik Programı

Bölgesel Yatırım Merkezleri tarafından geliştirilen yatırım programları kapsamında, yerel ve genel ekonominin canlandırılması, issizliğin önlenmesi gibi ekonomik amaçlarla, program kapsamında belirtilen projelere yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. A.B.D hükümetince de desteklenen programın ekonomik durgunluğa çare olacağı düşünülmektedir. Bu program dahilinde yabancı sermayeyi getiren kişilere ve ailelerine ABD’de daimi ikametgah hakkı (green card statüsü) ve sonrasında vatandaşlık hakkı verilmektedir .

Amerika’da ki göçmenlik kanunlarına göre, 1,000,000$’lık sermaye yatırımında bulunan kişi green card’a başvurma hakkı kazanır. Eğer yatırım işsizliğin çok yüksek olduğu şehirlerde veya az gelişmiş kırsal kesimlerde yapılırsa 500,000$ yeterlidir.

Uzun Bekleme Listeleri Yok

Başvuru onayından sonra yatırımcıya Daimi Yeşil Kart statüsü verilir ve yatırımcı bunu izleyen 3 yılın ardından vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Süreç Basittir

1. Yatırım Belgeleri’ni tamamlayın.

2. 500.000 ABD Doları & idari ve yasal ücretleri
EB-5 Florida Bölge Merkezi’ne havale edin.

3. Göçmenlik Hukuk Bürosu’na (American Lawyers International) bilgi verin.
4. Göçmenlik Hukuk Bürosu, EB-5 başvuru paketinin tamamını (I-526) hazırlar ve Göçmenlik Dairesi’ne gönderir. I-526 başvuru kaydı yapıldıktan sonra, eğer yatırım sahibi ve ailesi göçmen olmayan geçerli bir vize ile (örneğin turist, ticari veya öğrenci vizesi ile) ABD’de ise, kendileri için bir I-485 kaydı yapabilir. I-485 ailenin Yeşil Kartlarını beklerken ABD‘de yaşamalarına izin verir. Çalışma izinlerini ve seyahat belgelerini alabilir, çocuklarını devlet okullarına gönderebilirler. Ayrıca ücret ve maliyeti bulunmaktadır.
5. Göçmenlik Dairesi belgelerinizi onaylar ve onayınızı, USCIS yoğunluğuna bağlı olarak, dilekçenin verilmesinden itibaren 6 ile 9 ay içerisinde geçici Yeşil Kart için geri gönderir. Geçici Yeşil Kartınız 24 ay süreyle geçerlidir. 24 aylık süreden sonra Daimi Yeşil Kart’ınız size verilir.
6. EB-5 başvurusu sahibi, Geçici Yeşil Kartın iki yılı dâhil olmak üzere beş yıl sonra ABD Vatandaşlığı için başvurabilir.
7. Başvuru sahibinin ABD’de yaşayacağı yer veya yapabilecekleri konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Başvuru süreci ne kadar sürüyor?

Genel olarak bu süreç I-526 dilekçesinin verilmesinden sonra -USCIS yoğunluğuna bağlı olarak- 6 ile 9
ay sürmektedir.

EB-5 vize programı hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

EB-5 Vize programı başvuru süreci, şartları ve avantajları hakkında daha fazla bilgiyi ABD
Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri sitesinde (www.uscis.gov) bulabilirsiniz.

Yükseköğrenim derecesine sahip olmam gerekli mi?

Hayır, EB-5 vizesi başvurusunda bulunanlar için herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır.
İş deneyimim olması gerekiyor mu?
Hayır, başvuru sahibi için iş deneyimi olması şartı aranmamaktadır.
İngilizce konuşabiliyor olmam gerekiyor mu?

Başvuru sahibi için İngilizce konuşabiliyor olma şartı aranmamaktadır.

Yapacağım yatırım için kullanacağım parayı kendim kazanmış olmam gerekiyor mu?

Hayır, kullanacağınız para, örneğin size hediye edilmiş olabilir. Bu konudaki tek şart, hediye edilmiş
olan paranın yasal yollardan kazanılmış ve hediyeye ait vergilerin (varsa) ödenmiş olduğunun
kanıtlanabilmesidir. Yapacağınız yatırım için gayrimenkul satışından veya önceki bir yatırımdan elde
edilen gelirlerin kullanılması da bir diğer örnektir.

Daha önce reddedilmiş bir ABD vizesi başvurumun olması halinde EB-5 vizesi için başvuruda bulunabilir miyim?

Evet. Daha önce reddedilmiş bir ABD vizesi başvurunuz varsa, yine de EB-5 vizesi için başvuruda
bulunabilirsiniz.

Her ülkeden nitelikli kişiler başvurabilir mi yoksa vatandaşlık temelinde kısıtlamalar var mı?

ABD’nin diplomatik ilişkilerini askıya aldığı ülkelerden gelen kişiler hariç olmak üzere, her ülkeden
vatandaşlar EB-5 yatırım programı ile ABD’de daimi oturma izni için başvuruda bulunabilirler.
Başvuru sahibinin ülkesinden ayrılması için bir engel olmaması ve yeterli yatırım sermayesine sahip
olması koşuluyla, uzman bir göçmenlik avukatı EB-5 vizesi alma sürecinde başvuru sahibine yardımcı
olabilir.

EB-5 vizesi başvurusunun reddedilmesinde en çok karşılaşılan sebep nedir?

Bir EB-5 vizesi başvurusu reddedildiğinde, çoğu kez bunun nedeni başvuru sahibinin yatırım
sermayesini yasal yollardan kazanmış olduğunu kanıtlayamamasıdır.

EB-5 vizesi almak için başka ne tür şartlar var?

Diğer ABD vizelerinde olduğu gibi EB-5 vizesi alabilmek için, başvuru sahibi ve beraberindeki aile
üyeleri Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik yasaları ile öngörülen (cezai, tıbbi gibi) tüm şartları
karşılamak zorundadır.

EB-5 Projeleri ile ilgili mali riskler nelerdir?

Tüm yatırımlar doğası gereği risk taşır. Bölge Merkezi ve EB-5 Doğrudan Yatırım projeleri de istisna
değildir. Yasaya göre, Bölge Merkezi ve Doğrudan Yatırım projeleri aynı kurallara bağlıdır ve kâr veya
anaparanın iadesini garanti edemez.